Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarią Adwokacką Adwokata Maksymiliana Cebulę.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym jest Maksymilian Cebula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Maksymilian Cebula ul. Rynek 10 lok. 6, 33-300 Nowy Sącz. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie/opisany problem prawny i prowadzeniu w związku z tym faktem dalszej korespondencji mailowej.  Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wskazane cele dotyczą zarówno formularza kontaktowego, jak i adresu: adwokat@cebula.pl

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi informatyczne bądź usługi księgowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, bądź z zawartych przez Administratora umów. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.  Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.  Pytania dotyczące ochrony prywatności w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Maksymiliana Cebuli, można kierować na adres adwokat@cebula.pl.

Polityka Prywatności

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowanie osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.

Niniejsza strona w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, ID sesji oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

Zbierane są również informacje statystyczne oraz informacje, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Do tego celu wykorzystany został mechanizm Google Analytics, który w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje pozwalające na jednoznaczne odróżnienie systemów komputerowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania ciasteczek oraz polityki prywatności przez wymieniony serwis proszę odwiedzić stronę http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

Ciasteczka zapisywane przez Mapy Google wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz miejsc zaznaczonych na mapie.