Przesłanki orzeczenia rozwodu

Analizując temat przesłanek orzeczenia rozwodu, rozważania należy rozpocząć od przywołania regulacji prawnej bezpośrednio statuującej powołaną instytucję, a mianowicie art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art.  56 §1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby […]

Continue Reading