Prawo cywilne

Prawo cywilne

W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności dotyczące prawa zobowiązań, w tym w zakresie umów, prawa spadkowego, własności, współwłasności, posiadania, służebności, bezumownego korzystania, bezpodstawnego wzbogacenia, skargi pauliańskiej, odszkodowań i zadośćuczynienia, zwłaszcza za wypadki drogowe…

Prawo karne

Prawo karne

Zważywszy na odmienność procedury karnej od innych postępowań, w tym w zakresie etapów prowadzonego postępowania – postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze bardzo istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania zapewnić sobie możliwość fachowej i kompleksowej prawnej pomocy adwokata. Zauważyć…