Prawo cywilne

W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności dotyczące prawa zobowiązań, w tym

w zakresie umów, prawa spadkowego, własności, współwłasności, posiadania, służebności, bezumownego korzystania, bezpodstawnego wzbogacenia, skargi pauliańskiej, odszkodowań i zadośćuczynienia, zwłaszcza za wypadki drogowe

i wielu innych kwestii.

W zakresie prawa cywilnego świadczymy między innymi następujące usługi:

• udzielanie porad prawnych,

• sporządzanie i analiza umów,

• sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym,

• sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów w postępowaniu upominawczym i nakazowym,

• sporządzanie środków odwoławczych,

• sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,

• sporządzanie ugody.