Adwokat Nowy Sącz

Prawo cywilne

W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności dotyczące prawa zobowiązań, w tym w zakresie umów, prawa spadkowego, własności, współwłasności, posiadania, służebności, bezumownego korzystania, bezpodstawnego wzbogacenia, skargi pauliańskiej, odszkodowań i zadośćuczynienia, zwłaszcza za wypadki drogowe i wielu innych kwestii.

W zakresie prawa cywilnego świadczymy między innymi następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie i analiza umów,
  • sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym,
  • sporządzanie odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  • sporządzanie środków odwoławczych,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie ugody.

Podobne wpisy