Prawo karne

Zważywszy na odmienność procedury karnej od innych postępowań, w tym w zakresie etapów prowadzonego postępowania – postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze bardzo istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania zapewnić sobie możliwość fachowej i kompleksowej prawnej pomocy adwokata. Zauważyć potrzeba, iż podejmowane czynności i oświadczenia składane w początkowym stadium postępowania karnego nierzadko przekładają się na końcowy wynik sprawy. Zakres świadczonej pomocy w dziedzinie prawa karnego odnosi się do osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale również osób pokrzywdzonych przestępczym działaniem.

W zakresie prawa karnego świadczymy między innymi następujące usługi:

• porady prawne,

• udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako obrońca podejrzanego/ oskarżonego,

• udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,

• udział w czynnościach procesowych na każdym etapie sprawy,

• sporządzanie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,

• sporządzanie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania,

• sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia,

• sporządzanie zażalenia na umorzenie śledztwa/dochodzenia, odmowę wszczęcia postępowania,

• sporządzanie wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 kpk,

• w ramach postępowania wykonawczego:

a) sporządzanie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

b) sporządzanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,

c) sporządzanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

d) sporządzanie wniosku o zatarcie skazania,

e) sporządzanie wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty grzywny,

f) sporządzanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo Karne – Maksymilian Cebula Nowy Sącz

Kontakt:

Rynek 10, lok. 6, 33-300 Nowy Sącz, małopolskie.  

+48 791 622 233