Adwokat Nowy Sącz

Prawo gospodarcze i przedsiębiorcy

Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej w aktualnych realiach prawnych niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorcy wiedzy z różnych dziedzin prawa. Wychodząc naprzeciw coraz to nowym regulacjom prawnym, wymagającym od przedsiębiorców znajomości przepisów z pogranicza wielu dziedzin prawa, Kancelaria w ramach wykonywanych usług świadczy w omawianym zakresie między innymi następujące usługi:

  • obsługa prawna przedsiębiorców (prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne),
  • windykacja wierzytelności – postępowanie przedsądowe – negocjacje, mediacja, postępowanie sądowe – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne – wnioski egzekucyjne,
  • przygotowanie dokumentacji i rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • przygotowanie dokumentacji i rejestracja stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, fundacji,
  • uchylenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia uchwał,
  • odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, w tym art. 299 ksh,
  • reprezentacja przed sądem.

Podobne wpisy