Adwokat Nowy Sącz

Prawo pracy i prawo oświatowe

W ramach świadczonej pomocy w zakresie prawa pracy oraz prawa oświatowego zajmujemy się w szczególności:

  • bieżącymi poradami prawnymi,
  • przygotowaniem pism procesowych inicjujących postępowanie sądowe: w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
  • sporządzaniem umów o pracę, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • sporządzaniem wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających,
  • odpowiedzialnością porządkową pracowników: przygotowaniem kar upomnienia, nagany, pieniężna,
  • wypadkami przy pracy,
  • awansem zawodowym nauczycieli,
  • nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy o pracę (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany), nawiązaniem stosunku pracy na podstawie mianowania, poszczególnymi rodzajami umowy (na czas określony, czas nieokreślony), kryteria i przesłanki zastosowania art. 10 ust. 5, ust. 6, ust. 7 Karty Nauczyciela,
  • karami dyscyplinarnymi i porządkowymi, sprzeciwami, pozwami o uchylenie kary, postępowaniem przed komisjami dyscyplinarnym i sądem apelacyjnym.

Podobne wpisy