Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje szeroki zbiór przepisów normujących relacje na linii obywatel – organy administracji publicznej. Mając na uwadze liczbę aktów prawnych oraz niejednokrotnie wysoki stopień ich skomplikowania, Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej pomaga rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy, w szczególności te związane z tematyką:

• odwołań od decyzji organów administracji,

• odwołań od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych,

• sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

• sporządzania skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego.